این مطلب را به اشتراک بگذارید:

بیشترین کتب ترجمه شده مربوط به چه حوزه هایی است؟

همانطوری که حتما می دانید همه روزه تعداد زیادی از آثار علمی، ادبی، حقوقی و صنعتی در کل دنیا در دست ترجمه می باشند و ترجمه اتفاقی است که به طور روزانه در هر گوشه از دنیا در حال رخ دادن است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید بیشترین آثار ترجمه شده در دنیا متعلق به کدام یک از گروه های علمی، ادبی، تخصصی، صنعتی و غیره می باشد.

در حقیقت لازم به ذکر است که آمار واضحی از اینکه کدام یک از گروه ها نام برده یا رشته های تخصصی بیشترین کتب ترجمه شده را به خود اختصاص داده اند ارائه نشده است. اما اگر پیگیر این کار باشید حتما یا کمی دقت در بازار ترجمه کتاب متوجه شواهدی خواهید شد که به راحتی می تواند به این سوال شما پاسخ دهد.

پیش از اینکه وارد بحث در رابطه با بیشترین کتب ترجمه شده و آمار مربوط به آن در رشته های خاص بپردازیم، بد نیست بدانید چرا آمار صحیح و واضحی از این مورد در اختیار وجود ندارد. نکته قابل توجه این است که عموما برای بدست آوردن چنین آمار یا نتیجه ای به کتب ترجمه شده در بازار توسط ناشرین مختلف در هر کشور توجه می کنند، در حالیکه نمی توان کتب یا مقالاتی که همه روزه در سایت های معتبر در حال ترجمه می باشند را نیز نا دیده گرفت. بنابراین آمار در این خصوص بسیار پراکنده است و شاید از همین روست که نتایج هماهنگی یکسانی با هم در این رابطه ندارند.

طبق شواهد می توان ادعا کرد بیشترین کتب ترجمه شده در کل دنیا متعلق به کتب یا بهتر است بگوییم آثار ادبی و هنری مانند رمان ها و نمایشنامه ها می باشد. این آمار تقریبا در مورد همه کشور ها صدق می کنند و اگر دلیل در صدر قرار داشتن ترجمه این کتب را بخواهید پاسخش این خواهد بود که باید در نظر داشته باشید کتب تخصصی مخاطبان محدودتری در مقایسه با کتب ادبی یا عمومی دارند؛ از این رو استقبال و تمایل عموم  بیشتر به سمت ترجمه آثار ادبی می رود زیرا طرفداران این کتاب ها عموم جامعه را تشکیل می دهند، به همین جهت ترجمه در این حوزه از رونق بیشتری برخوردار است.

طبیعتا ترجمه در سایر حوزه ها نیز با تفاوت اندکی همچنان فعال و پویا خواهد بود و تنها به یک حوزه یا عرصه خاص محدود نمی شود. اما این را باید در نظر داشت که وقتی وارد حوزه های تخصصی در ترجمه می شویم، طبیعتا بیشترین آمار در یک زمینه خاص را نیاز و تقاضای هر جامعه ای مشخص خواهد کرد. یعنی این بستر و نیازمندی یک جامعه است که تعیین می کند بیشتر در چه حوزه هایی ترجمه صورت گیرد. بنابراین طبقه بندی آمار ترجمه در رشته ها و گرایش های خاص در میان کتب ترجمه شده مانند ترجمه متون پزشکی، ترجمه متون مربوط به مهندسی های گوناگون مانند کامپیوتر و IT، برق و الکترونیک، عمران، مکانیک و غیره با توجه به هر کشور و تقاضای مردمش طبقه بندی خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: