این مطلب را به اشتراک بگذارید:

نگاهی به مهمترین چالش های ترجمه کتاب

 

زبان، پل ارتباطی میان مردم در سراسر نقاط دنیا و راه تبادل اطلاعات، ترجمه کتاب است. آنچه باعث پیشرفت علم و هنر می شود این است که مردم از آخرین دستاوردهایی که در این زمینه ها در نقاط مختلف جهان رخ داده، با خبر شده و بتوانند از آن ها استفاده کنند. فرض کنیم که یک کتاب بسیار با ارزش در مورد راهکارهای تامین امنیت غذایی مردم در چند سال آینده به چاپ رسیده است. این مهم است که همه کشورها، از این راهکارها مطلع بوده و در کشاورزی خود به کار ببرند. زیرا با توجه به افزایش جمعیت و کاهش زمین های کشاورزی، کشاورزی پایدار در راستای امنیت غذایی اهمیت دارد. پس همان گونه که متوجه شدید، ترجمه کتاب از اهمیت زیادی برخوردار بوده و باید به جدیت به این قضیه توجه شود.

متاسفانه مشکلات ترجمه کتاب در همه عرصه های زمانی وجود داشته است منتهی با گذر زمان،  بهتر شده و تعداد چالش ترجمه کمتر شده است. اما واقعیت امر این است که ما در ترجمه کتاب با یکسری مشکلاتی روبرو هستیم که منجر می شود کیفیت کار افت کند. در این مقاله به بررسی برخی از مشکلات و چالش های ترجمه کتاب خواهیم پرداخت.بررسی برخی از چالش های ترجمه کتاب

 

  • چالش های زبانی در ترجمه کتاب

یکی از مهمترین مشکلاتی که در امر ترجمه کتاب وجود دارد این است که ترجمه تمامی زبان ها، از یک سطح برخوردار نبوده و درجه سهولت کار، متفاوت است. برخی از زبان ها را می توان به راحتی ترجمه نمود اما متاسفانه این سهولت، در مورد تمامی زبان ها وجود نداشته و همین است که امر ترجمه را سخت می کند. لذا تفاوت در زبان ها یکی از چالش های ترجمه کتاب است. البته در سال های اخیر با توجه به این که سطح آموزش برای زبان های مختلف بیشتر شده و تعداد زبان های بیشتری در دانشگاه ها آموزش داده می شود، کیفیت ترجمه کتاب را بهتر کرده است.

 

  • چالش های فرازبانی در ترجمه کتاب

متاسفانه مشکلی که در ترجمه کتب مختلف وجود دارد این است که اولا ترجمه تخصصی در زمینه علمی، زیاد جدی گرفته نشده و مترجم خلاقیت ذهنی خود را برای این منظور به کار نمی برد. در صورتی که متون علمی باید به صورت کاملا روان و سلیس و هماهنگ با متن مبدا ترجمه شوند تا خواننده به خوبی مطالب را درک کرده و بتواند از آن ها استفاده نمود.

 

  • سهم ترجمه کتاب در زمینه علمی

یکی از مشکلات ترجمه کتاب این است که میزان ترجمه از میزان تولید علم کمتر است. در طول سال چندین کتاب علمی منتشر می شود اما اگر کمی دقت داشته باشید متوجه خواهید شد که سهم ترجمه کتاب کم بوده و ما از دانش روز جهانی عقب تر هستیم. جالب است بدانید که آمار نشان داده است که درصد ترجمه کتاب در کشورهای غربی، بیشتر از سایر نقاط جهان است و این به خوبی نشان می دهد که آن ها نسبت به آخرین دستاوردهای علمی، به روزتر هستند. اکنون در کشور ما تعداد ترجمه کتب داستانی نسبت به کتب علمی، پیشی گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: