این مطلب را به اشتراک بگذارید:

ترجمه تبلیغات

 

جهانی شدن، کلمه کلیدی مباحث اقتصادی امروز، بر دنیای ترجمه تاثیر گذاشته است. تبلیغات می توانند به صورت نوشتاری، دیداری، شنیداری یا ترکیبی از آن ها باشند و یکی از حوزه های این فعالیت ها، ترجمه تخصصی تبلیغات است. ترجمه تبلیغات ابزاری برای بهبود ارتباط با شرکت های صادرکننده محصول یا ارائه دهنده خدمت است. در سال ۱۹۷۲ پیر هوربین درباره ترجمه زبان تبلیغاتی، مقاله ای در مجله Babel منتشر کرد؛ اما در آن زمان وضع ترجمه تبلیغاتی با زمان حال قابل مقایسه نبود. در واقع، امروزه افزایش مبادلات بین المللی نیاز به ارتباط با کشورهای دیگر و در نتیجه نیاز به ترجمه افزایش چشمگیری یافته است. در بعضی از تبلیغات، زبان محلی اهمیت زیادی دارد که در این گونه موارد مترجم به عنوان رمزگشا، واسطه و حتی گاهی مذاکره کننده عمل می نماید. در ترجمه تبلیغاتی باید به شاخصه هایی به غیر از پیام تبلیغاتی، مانند ویژگی های فرهنگی نیز حتما توجه شود.

 

جهت ثبت سفارش ترجمه تخصصی تبلیغات در پارس ترنس کلیک کنید

 

رسانه ها شامل حجم وسیعی از تبلیغات و سرشار از منابع لازم برای مطالعه درباره ترجمه های تبلیغاتی هستند. رسانه دارای طیف گسترده ای است: مطبوعات، رادیو، تلویزیون و اینترنت. آژانس های تبلیغاتی چند ملیتی، شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و انتشارات چند ملیتی برتر، سبب گسترش طیف رسانه شده اند. بر اثر تغییرات روزافزون در رسانه ها و تاثیر آن در جامعه، مترجمان خود را درگیر جنبه بین فرهنگی ارتباطات می یابند.

ترجمه تبلیغات می تواند به سه صورت بر بازار محصولات تاثیر بگذارد: می تواند بر فروش محصول نه اثر مثبت داشته باشد و نه اثر منفی که به این تاثیر، اثر صفر گفته می شود. می تواند تاثیر مثبت داشته باشد و باعث افزایش فروش محصولات شود. همچنین می تواند اثر منفی داشته باشد و سبب کاهش فروش محصولات گردد. تبلیغات، در صورتی در خارج از مرزها مفید واقع می شود که بتواند پیام تجاری مورد نظر را به مخاطب خارجی خود برساند.

مشکلات موجود در زمینه ترجمه تجاری در دو سطح اقتصادی و زبانی مطرح می شود که دربرگیرنده دستاوردهای تجاری کوتاه مدت و پایداری بلند مدت در موضع قدرت تجاری است و همه مسئولیت این امر بر عهده مترجم است. شاید ترجمه تبلیغات برای مترجم از لحاظ تامین مخارج زندگی جنبه حیاتی نداشته باشد؛ اما کارفرمایان برای حفظ منافع خود از طریق تبلیغات بین المللی، مترجم را به ادامه کار ترجمه تبلیغاتی تشویق می کنند. مترجم آخرین حلقه زنجیره تبلیغات است و تمام مسئولیت ارتباطی بر دوش مترجم است. بنابراین نقش مترجم در این حوزه بی بدیل و انکار ناپذیر است.

 

Reference: http://translationjournal.net/journal/15advert.htm

این مطلب را به اشتراک بگذارید: